مراقبت هاي پس از عمل بینی که باید جهت گرفتن نتیجه مطلوب انجام شود به شرح زیر است:

۱ – حدوداً تا ۵ ساعت بعد از عمل بینی نبايد چيزي ميل كنيد چرا كه به دليل داروهاي بيهوشي حركات معده وروده شما كند است وچنانچه شما چيزي ميل كنيد منجر پیدایش حالت تهوع واستفراغ مي شود . حدوداً ۵ ساعت بعد از عمل بینی نخست كمي آب مي آشاميد اگرچنانچه مشكلي نداشتيد يك ربع بعد از آن مختصري آب ميوه خواهيد آشاميد وبعداز آن ميتوانيد از غذاهاي قابل انعطاف استفاده كنيد وازروز سوم به سپس هرچه خواستيد ميتوانيد ميل كنيد .
۲ – بايد تا ۲۴ ساعت روي صورت شما كمپرس سردباشد . تاوقتي درمركز جراحي بستري هستيد پرستار اين كاررا انجام خواهد داد . وقتي به خانه مراجعه كرديد خودتان چندتكه يخ راخردكرده وداخل كيسه فريزرريخته وروي صورت , گونه ها و لب بالا قرار دهيد اين كار باعث مي شود ورم وكبودي شما به حداقل رسد .

۳ – دراز كشيدن بعداز عمل بینی منجر تورم بيني شما ميشود لذا سعي كنيدبعداز عمل صرفا درحد معمول دراز بكشيد .

۴ – از روز سوم به بعد از آن كارهاي سبك مانند كارهاي سبك خانه , كارهاي اداري , كارباكامپيوتر و … . . بلامانع است .

۵ – يك هفته بعد از آن جهت برداشتن گچ طبي به مطب مراجعه خواهيد كرد . بايد مراقب باشيد درطي اين بازه گچ روي بيني شما خيس نشود لذا براي استحمام بايد به وسيله دوش دستي از گردن به پايين رابشوييد و بعدبخوابيد تا فرد ديگري موهاي شما رابشويد بدون اينكه گچ شما خيس شود .

۶ – بعد از عمل بینی ,به هر دليلي درد داشتيد از جمله اينكه ارتباطي به عمل شما داشته باشد و يا خير فقط از استامينوفن ساده يا كدئينه تحت عنوان مسكن استفاده نماييد واز میل کردن داروهايي مانند بروفن , ايندومتاسين , آسپرين و … . اجتناب كنيد .

۷ – بعدازعمل بینی پشت لب بالاي شما گاز كوچكي گذارده مي شود كه در صورتی خونابه اي از بيني شما بیرون شود به وسیله اين گاز جذب شود . درصورت لزوم ميتوانيد اين گاز را عوض کنید و يا در صورتیکه خواستيد از فرداي عمل آن رابرداريد .

۸ – تاوقتيكه گچ رابرنداشته ايم بايد از لباسهايي استفاده كنيد كه از جلوتوسط دگمه يا زيپ گشوده ميشوند وبراي پوشيدن آن ضروری نباشداز روي سركشيده شوند .

۹ – يك هفته بعد از عمل بینی براي برداشتن گچ بيني به مطب مراجعه نماييد و تا سه هفته بعداز برداشتن گچ هفته اي يكبارجهت تعويض چسب نیز مراجعه کنید.

۱۰ – شنا , ژيمناستيك , يا فعاليتهايي كه احتياج به فعاليت زياد دارد تا دو هفته ممنوع است شيرجه و اسكي تا دو ماه مجاز نيست . ورزش هايي كه احتمال تصادف در آنها وجوددارد تا ۴ ماه نبايد انجام شود.

۱۱ – مادامي كه گچ روي بيني شما قراردارد ميتوانيد از عينك استفاده كنيد البته بعداز برداشتن گچ بايد تا ۶ هفته به نحوي از عينك استفاده كنيد كه وزن آن روي بيني شما نباشد به همین دلیل ميتوانيد وسط عينك را با چسب به پيشاني چسب بزنید.

کسب اطلاعات لازم در مورد عمل بینی در مشهد