عموما در بین افراد زیر 18 سال عمل بینی بیشتر رایج است