در عمل بینی خون زیادی از دست می‌دهید و بهتر است در صورتی که کم خونی دارید، با دکترتان صحبت کنید