جراحی‌های زیبایی، برای افراد کم خون، ناممکن نیست و می‌تواند با رعایت نکات ایمنی اتفاق بیفتد