Project Description

دوربين هاي مدار بسته با استفاده از سنسورهاي CMOS يا CCD تصاوير را شکار مي کنند. دوربين هاي ارزان يا کوچک، سنسورشان CMOS است و کيفيت تصوير پاييني هم دارد که در شرايط کم نور، بدتر مي شود. اما دوربين هاي بهتر، سنسور CCD با اندازه بزرگتر دارند. هر چه سنسور بزرگتر، تصوير بهتر و با کيفيت تر. در نتيجه سنسورهاي ۱/۴ با تراکم بيشتر، بهترين تصاوير را توليد مي کنند.