عمل ماستوپکسی (لیفت سینه) چگونه انجام می شود؟

عمل ماستوپکسی را زنانی انجام میدهند که متوجه شل شدن و آویزان بودن سینه های خود می شوند. در عمل ماستوپکسی پوست اضافه و بافت سینه برداشته می شود و سپس بافت باقی مانده به سمت بالا لیفت داده می شود. باید بدانید که لیفت سینه موجب افزایش اندازه سینه نمی شود و حتی ممکن […]