دکتر آرش بیرقی طوسی

دکتر آرش بیرقی طوسی به عنوان استاد دانشگاه، فعالیت های فراوانی در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی و عمل بینی در مشهد داشته است. از مهمترین فعالیت های ایشان چاپ یک فصل از کتاب بین المللی ADVANCED RHINOPLASTY (رینوپلاستی پیشرفته) می باشد که توسط اساتید برجسته دنیا در زمینه عمل زیبایی بینی توسط انتشارات SPRINGER نگارش شده است. با توجه به مقالات ارزشمند دکتر بیرقی در زمینه زیبایی بینی، ایشان از ایران به عنوان مولف یک فصل از این کتاب انتخاب شده بودند.

نمونه ها

نمونه های قبل و بعد

جراحی ها

زیبایی در نزدیکی شماست

دکتر بیرقی را بیشتر بشناسید

مقالات

مفید ترین مقالات پزشکی