جراحی ارتوگناتیک

جراحی ارتوگناتیک ( ارتو به معنای صاف کردن و گناتیک به معنای فک ) به انواع جراحی‌هایی گفته می گردد که در آن شرایط فک‌های بالا و پایین تغییر‌و تحول داده می‌شود تا اختلال بایت ( مال اکلوژن یا این که روی هم قرار نگرفتن فک‌ها ) یا این که شکل صورت یا این که […]