بوتاکس در مشهد با دکتر آرش بیرقی طوسی

تزریق بوتاکس در مشهد که در سال های اخیر طرفداران بسیاری پیدا کرده یکی از روش های جوانسازی بدون جراحی است. بوتاکس یک داروی ساخته شده از سم بوتولینوم است که توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم تولید می شود. این سم انتقال دهنده عصبی را مسدود می کند و باعث بی حرکت شدن ماهیچه ها می […]