پیش از عمل بینی به چه نکاتی بایستی دقت داشت؟

فهرست مطالب

پیش از عمل بینی بایستی به نکات زیر دقت کنیم:

– آسپرین و داروهای شبیه آن نظیر پروفن دست کم دو هفته پیش از عمل نباید مصرف شوند چون تمایل به خون‌ریزی را ارتقا می دهند .

– در صورت سرما خوردگی ویروسی ضروری است عمل بینی به زمان یک سری هفته به تعویق بیفتد .

– انگیزه هر عمل زیبایی بهبود بخشیدن به اوضاع و احوال ظاهری است نه رسیدن به زیبایی کامل و مطلق .

– دو هفته قبل و پس از عمل بینی نباید سیگار کشید .

– 8‌ ساعت قبل از عمل بینی نباید چیزی خورد .

– در صورت مصرف داروهای گیاهی بایستی با دکتر خویش مشاوره فرمایید

در صورت عدم انجام دقیق و صحیح جراحی پلاستیک بینی چه عوارضی احتمالا تولید شود؟

عمل بینی نظیر هر جراحی دیگری شاید با دلایل همراه شود . در صورت توجه و مهارت جراح رعایت نکات و دستورها به‌وسیله بیمار احتمال این عوارض به دست کم می رسد . می‌توان عوارض عمل بینی را به دو دسته تقسیم کرد . دلایل تنفسی شاید از مشکلات مختلفی ناشی شود که عبارتند از :

– چسبندگی‌های باطن بینی

– باقی ماندن انحراف تیغه بینی

– تنگی سوراخ‌های بینی حائز اهمیت است که بیماران به هیچ وجه به جراح خویش برای کوچک کردن پره‌ها یا این که سوراخ‌های بینی سماجت نکنند .

– تنگی روزنه داخلی بینی از وخیم‌ترین دلایل تنفسی جراحی‌های بینی است و به‌طور معمول بر اثر برداشتن بیشتراز حد بافت‌ها و غضروف‌های بینی تولید می شود . حین عمل بینی بایستی توجه متعددی از جانب جراح اعمال شود تا حمایت ساخت شده به‌وسیله این غضروف‌ها تضعیف شود .

گونه دوم عوارض عمل بینی یعنی عارضه ها زیبایی دربرگیرنده :

– بینی زینی شکل بر اثر برداشته شدن بیش تر از حد قوز استخوانی یا این که غضروفی

– انحراف قسمت استخوانی یا این که غضروفی بینی به‌علت تصحیح نشدن بی نقص تیغه داخلی بینی , جداشدگی قسمت استخوانی و غضروفی

کسب اطلاعات لازم در مورد عمل بینی در مشهد