لیفت یک لایه و دو لایه گردن

فهرست مطالب

لیفت یک لایه گردن در آن تنها پوست آویزان گردن کشیده می‌شود و هیچ اقدامی روی لایه های عمقی انجام نمی‌شود . این کار نسبت به لیفت دو لایه گردن , در اشخاص جوانتر صورت می‌گیرد که پوست چروک و معلق می‌باشد و لایه های عمقی عضلانی هیچ شلی و آویزانی ندارند .

بازه زمان عمل : حدود دو تا سه ساعت

بازه زمان بستری بودن در کلینیک : مریض میتواند همان روز از کلینیک ترخیص شود البته شاید یک شب در کلینیک نگاه داشته شود .

بیهوشی : ترجیحا ( بیهوشی عمومی

مقطع زمان بهبودی : مریض پس از یک هفته تا ده روز بعداز فعالیت میتواند به سرکار خویش باز گردد کار شدید بدنی 4 – 3 هفته بعداز فعالیت مجاز هست .

دفعات عمل : یکبار

عارضه ها احتمالی : تورم – کبودی – بجا ماندن جای برشها – کم کشیدن پوست – انقطاع عصب حسی منطقه نرمه گوش – سیاه شدن پوست گردن ( بویژه در افراد سیگاری ) و عوارض مرتبط با بیهوشی .

ماندگاری : طولانی مدت ولی افزایش سن و شل شدن عضله ها زیرین و اثر قوه جاذبه زمین روی نتیجه عمل در نهایت تاثیر خواهد گذاشت .

معادل لاتین : One layer neck lift

لیفت دو لایه گردن
تعریف : این عمل جراحی برای کسانی انجام می گردد که شلی و آویزانی ماهیچه‌ها گردن را دارا هستند و عضله ها گردن در نصیب قدام گردن و همینطور در خلف گردن زیر گوشها توده میگردند و پوست هم در خلف گوش برداشته می گردد .

بازه زمان کار : حدود سه ساعت

بازه زمان بستری بودن در کلینیک : مریض بمدت یک شب بعداز عمل در کلینیک نگاه داشته می گردد .

بیهوشی : بیهوشی عمومی

بازه زمانی زمان بهبودی : مریض پس از ده تا چهارده روز بعداز عمل میتواند به سرکار خویش بازگردد . کار شدید بدنی 4 هفته بعداز عمل جراحی مجاز میباشد .

دفعات عمل : یکبار

عوارض احتمالی : تورم – کبودی – تجمع خون در گردن ( هماتوم ) – انقطاع عصب حسی حوزه‌ نرمه گوش – – نکروز پوست ( سیاه شدن پوست بویژه در اشخاص سیگاری ) – عوارض مرتبط با بیهوشی .

ماندگاری : طولانی دوران البته افزایش سن و قوه جاذبه زمین در نهایت روی نتیجه تاثیر می گذارد .

معادل لاتین : Two layers neck lift

کسب اطلاعات لازم در مورد عمل بینی در مشهد