سلامت جسمی و روحی در عمل بینی

فهرست مطالب

آیا شما گزینه مناسبی برای جراحی زیبایی بینی هستید؟

سلامت جسمی و روحی در عمل بینی اهمیت بسزایی دارد.سلامت جسمانی در عمل بینی, دوره نقاهت بعداز عمل جراحی را به حداقل رسانده و ریسک عارضه ها را کاهش می‌دهد . از اینرو هر زمان که جراح درباره‌ی سلامت هر یک از ارگان های حیاتی شخص شک داشته باشد , متقاضی جراحی بینی را جهت بررسی به دکتر معالج مربوطه ارجاع می دهد .
سلامت روحی روانی , اشخاصی که مبتلا بیماریهای روانپزشکی می باشند به عنوان مثال شخصی که در گیر افسردگی است یا این که شخصی که در گیر وسواس فکری و عملی است کاندید مناسب جراحی بینی نیست . می بایست شخص انتظارات منطقی و واقع‌بینانه از جراحی بینی داشته باشد . مثلا شخصی که بعد از جراحی زیبایی بینی توقع معجزه و دگرگونی زندگی را داراست به هیچ عنوان کاندید قابل قبولی نیست .

سن جراحی زیبایی
سن مناسب جراحی زیبایی بینی وقتی است که رشد بینی کامل شده باشد . این سن در پسران 15 تا 17 سالگی و در دختران 14 تا 16 سالگی است).سه سال کامل بعد از آغاز عادت ماهیانه ( در اشخاص پیر هم محدودیتی نیست و اگرکه شخص از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشد حتی‌د‌ر دهه ششم زندگی هم جراحی بینی نتیجه خوب در‌پی دارد .

مستقل بودن از لحاظ مالی
شخصی که مبادرت به جراحی عمل بینی می نماید بایستی از نگاه تأمین هزینه جراحی مستقل باشد تا پس از عمل تحت تأثیر شخصی که هزینه عمل جراحی را پرداخته دچار نارضایت از فیض جراحی نگردد و مشکلاتی را برای خویش و دیگر افراد به‌وجود آورد . همینطور شخص می بایست توان پرداخت هزینه عمل و مخارج پس از عمل را داشته باشد تا طول معالجه بعداز عمل را هم تکمیل نماید .
حالت ظاهری و فیزیکی بینی
ضخیم و یا این که بسیار چرب بودن پوست بینی نتیجه دلخواه و مطلوب را برای جراحی زیبایی بینی حاصل نمیکند . در نتیجه درصورتی که شخص پوست بینی بیش تر از حد کلفت داشته باشد مورد قابل قبولی برای عمل بینی نیست .

کسب اطلاعات لازم در مورد عمل بینی در مشهد