عمل بینی مردانه چه تفاوتی با عمل بینی زنانه دارد؟+عوارض و هزینه عمل

عمل بینی مردانه نوعی جراحی بینی می باشد که امروزه در میان آقایان طرفدارای بسیاری دارد. این در حالیست که آقایان بر عکس خانم ها تنها برای رفع ایرادات بینی خود به عمل بینی اقدام می کنند و خواستار تغییرات چندانی در بینی خود نمی باشند. در عمل بینی مردانه حفظ تناسب بینی با سایر […]