پیش از عمل بینی به چه نکاتی بایستی دقت داشت؟

پیش از عمل بینی بایستی به نکات زیر دقت کنیم: – آسپرین و داروهای شبیه آن نظیر پروفن دست کم دو هفته پیش از عمل نباید مصرف شوند چون تمایل به خون‌ریزی را ارتقا می دهند . – در صورت سرما خوردگی ویروسی ضروری است عمل بینی به زمان یک سری هفته به تعویق بیفتد . – […]